Reliably Measuring Time in Gait

Scrol omlaag voor Nederlands


Setting up the optimal training program for your horse requires knowledge of the intensity of a training session. For anyone riding without heart-rate monitoring equipment, the time spent in each gait, plus the number of transitions, can be a good alternative for estimating or calculating the intensity of training.


If you keep track of your training efforts over three weeks, you can make some assessment of the fitness level of your horse and compare this with what other riders are doing. Perhaps, in the future, this can give us an idea about the optimal training program for our horses.

It all starts with riders keeping track of the time spent per gait. This is the foundation of any training program. To make this as easy as possible, Ipos Technology’s Training App has an algorithm that can detect the gait, in which you are riding. Simply put your smartphone on your horse and that’s it. The app will keep track of your training program for you.

As we believe in science at Ipos Technology, we wanted to test (validate) our algorithm, before releasing it. We wanted to make sure that if the App detects the gait of trot, you were indeed really trotting. A second question we wanted to look into is where can the smartphone be placed for it to detect the gaits correctly. Can you it be placed in your pocket? Even if you are in rising trot? What if you are lunging the horse? Can you just keep it under a girth, and if so, will it then still detect what the horse is doing?

It was time to put the App to the test. Our Intern, Anke Maas, measured five horses ranging from 148 cm (14.2 hands) – 180 cm (17.3 hands) in height. All the horses performed a standardized trial that consisted of all gaits executed on a straight line and on a circle in both directions. The trial was repeated three times with a smartphone located in three different positions:

1. Under the girth, while lunging.

2. In a specially designed saddle-pad.

3. In the jacket of the rider.

Testing Ipos Technology's Training Application in different positions.

The results are amazing! The application was able to detect the gait of the horse correctly 98.2% of the time. This means that when you are riding for an hour, the application may only be off by a maximum of one minute. We will continue to work further to perfect this, but for now, this is a very acceptable score and definitely can be considered as a ‘work-of-art’ by our data scientists and App Developer.

We found an even a higher reliability of 98.7% if the smartphone with the App on is located in the saddle-pad or under the girth. This is probably, because in these locations, the phone is more fixated and can detect the movements better compared to when it is located in the rider’s pocket (reliability 97.4%). The App performed equally well when riding on the straight or in a left- or right led circle.

If you would like to know more about how we have validated our Gait Detection Algorithm, or want to use the App in scientific research, you are welcome to use our scientific paper as below, as a reference:

Maas A., Steenbergen M.Y., (2019) ‘Validation of the IPOS Gait Detection Algorithm for horses under different field conditions’.

Other references that you might find interesting:

Betrouwbaar Tijd per Gang MetenHet opzetten van het optimale trainingsprogramma voor je paard vraagt om kennis van de intensiteit van een trainingssessie. Voor iedereen die zonder hartslagmonitor rijdt, kan de tijd per gang, plus het aantal overgangen, een goed alternatief zijn voor het inschatten of berekenen van de intensiteit van training.


Als je drie weken lang je training bijhoudt, kun je het fitnessniveau van je paard beoordelen en dit vergelijken met wat andere ruiters doen. Misschien kan dit ons in de toekomst een idee geven over het optimale trainingsprogramma voor onze paarden.

Het begint allemaal met ruiters die bijhouden hoe veel tijd per gang wordt gereden. Dit is de basis van elk trainingsprogramma. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, heeft Ipos Technology's Trainingsapp een algoritme dat kan detecteren in welke gang je rijdt. Zorg simpelweg dat je smartphone op je paard zit, en dat is het. De App houdt je trainingsprogramma voor je bij.


Aangezien we bij Ipos Technology in wetenschap geloven, wilden we ons algoritme testen (valideren) voordat we hem uitbrachten. We wilden zeker weten dat je ook echt aan het draven was, als de App de gang draf detecteerde. Een tweede vraag waar we naar wilden kijken, was waar de smartphone geplaatst kan worden om de gangen correct te detecteren. Kun je hem in je zak doen? Zelfs als je aan het lichtrijden bent? Wat als je je paard aan het longeren bent? Kun je hem gewoon onder de singel doen, en zo ja, detecteert hij dan nog steeds wat je paard doet?


Het was tijd om de App op de proef te stellen. Onze stagiair, Anke Maas, heeft vijf paarden gemeten tussen 148 cm en 180 cm schofthoogte. Alle paarden voerden een gestandaardiseerde test uit, die bestond uit alle gangen, uitgevoerd op een rechte lijn en een volte, in beide richtingen. De test werd drie keer herhaald, met een smartphone in drie verschillende posities:

1. Onder de singel, tijdens longeren;

2. In een speciaal ontworpen sjabrak;

3. In de jas van de ruiter.

Het testen van Ipos Technology's Trainingsapplicatie in verschillende posities.

De resultaten zijn verbluffend! De applicatie was in staat de gang van het paard 98,2% van de tijd correct te detecteren. Dit betekent dat de applicatie er slechts een maximum van één minuut naast kan zitten, als je een uur rijdt. We zullen eraan blijven werken om dit te perfectioneren, maar voor nu is dit een zeer acceptabele score en kan zeker gezien worden als een 'kunstwerk' van onze datawetenschappers en App-ontwikkelaar.


We vonden een nog hogere betrouwbaardheid van 98,7% als de smartphone met de App in het sjabrak of onder de singel is geplaatst. Dit is waarschijnlijk omdat de telefoon op deze plekken steviger zit en de bewegingen beter kan detecteren, in vergelijking met wanneer deze in de zak van de ruiter zit (betrouwbaarheid 97,4%). De App presteerde even goed wanneer op een rechte lijn werd gereden, als op een volte links- of rechtsom.


Als je meer wil weten over hoe we ons Gangendetectie-algoritme hebben gevalideerd, of de App wilt gebruiken in wetenschappelijk onderzoek, kun je ons wetenschappelijk rapport hieronder gebruiken als bron:

Maas A., Steenbergen M.Y., (2019) ‘Validation of the IPOS Gait Detection Algorithm for horses under different field conditions’.

Andere bronnen die je interessant zou kunnen vinden:

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram