New Innovation Award for Dutch Equestrian Sector

The Dutch Masters Innovation Award is a new recognition of excellence for entrepreneurs and start-ups focused on the Equestrian sector in The Netherlands.The Award aims to bring equestrian entrepreneurs, students, experts, companies and equestrian athletes together and accelerate the development, market development and uptake of new equine products and services. It was founded by the HAS University of Applied Sciences (an independent university of applied sciences that specializes in food, agriculture, horticulture, nature and the environment, that is located in the province of Brabant in The Netherlands), together with Stichting Indoor Brabant (the funding body behind the Indoor Brabant Horse Show). The aim of the collaboration is to enhance the sustainability of value in equestrian sport and contribute to a future-proof horse economy.


The Dutch Masters Innovation Award offers a platform for original, innovative and impactful equestrian entrepreneurs and can contribute to their success. Winning the award brings a cash prize of €5,000 cash and a golden ticket for the acceleration program of Ondernemerslift + (a successful business acceleration program in North East Brabant) with professional guidance, access to new markets and a valuable network of both succesful entrepreneurs and equestrians. In addition, award-winners can present their products at The Dutch Masters/ Indoor Brabant Horse Show.


Do you have an innovative project or idea for the equestrian industry? Then sign up! You might be the first to win this new equestrian innovation prize.


Sign up before January 31, 2019.


Nieuwe Innovatieprijs voor Nederlandse PaardensectorDe Dutch Masters Innovation Award is een nieuwe erkenning van excellentie voor ondernemers en start-ups gefocust op de paardensector in Nederland.De prijs streeft ernaar ondernemers in de paardenbranche, studenten, experts, bedrijven en paardensporters samen te brengen en de vooruitgang, marktontwikkeling en de opname van nieuwe paardensportproducten en -diensten te versnelling. De prijs is ingevoerd door de HAS Hogeschool (een onafhankelijke hogeschool die specialiseert in voeding, agricultuur, horticultuur, natuur en milieu, gelegen in de provincie Brabant, Nederland), samen met Stichting Indoor Brabant (de financierende instantie achter de Indoor Brabant Horse Show). Het doel van de samenwerking is om de duurzaamheid van waarde in de paardensport te vergroten en bij te dragen aan een 'future-proof' paardeneconomie.


De Dutch Masters Innovation Award biedt een podium voor originele, innovatieve en impactvolle ondernemers in de paardensport en kan bijdragen aan hun succes. Wie de prijs wint, krijgt een geldprijs van €5.000 en een gouden ticket voor het acceleratieprogramma van Ondernemerslift + (een succesvol bedrijfsacceleratieprogramma in Noord-Oost-Brabant) met professionele begeleiding, toegang tot nieuwe markten en een waardevol netwerk van zowel succesvolle ondernemers als paardensporters. Daarnaast kunnen prijswinnaars hun producten presenteren op de Dutch Masters/Indoor Brabant Horse Show.


Heb jij een innovatief project of idee voor de paardensector? Schrijf je dan in! Misschien ben jij wel de eerste die deze nieuwe innovatieprijs voor de paardensport wint.


Schrijf je in voor 31 januari 2019.


Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram