Ipos Technology Endorsed by #Fundright Diversity Initiative

Scrol omlaag voor Nederlands


Ipos Technology has been recognized as a start-up that fully supports diversity through endorsement by #Fundright - a joint diversity initiative that promotes diversity of all kinds in developing companies that are seeking venture capital. The organization will host a Diversity Event in Amsterdam, the Netherlands, on October 9, 2019. Ipos Technology will be presented at the event and has been selected as one of the start-ups to be included in the initiative's 'Bidbook', which features selected companies with diverse Management Boards that are looking for funding. Alongside this, the event will include inspiring lectures and networking opportunities with start-ups that have diverse founding teams, female founders and Venture Capital Investors (VCs), who are committed to improving diversity.


#Fundright is a joint initiative formed by 25 progressive Dutch Venture Capital Investors (VCs) and TechLeap.NL, with the aim of creating a more diverse start-up ecosystem. As an initial step, they are addressing equal funding opportunities for female founders through commitment of participants via a signed diversity statement.


In 2017, only 1.6% of all Venture Capital Investments in the Netherlands went to companies that were set-up and run by companies with a woman in the Management Board. In the same year, male entrepreneurs raised five times more capital than women. #Fundright wants this to change, because they believe that: "Every founder has equal access to finance and opportunities, regardless of their background or gender." To achieve this, all start-ups in which the funds invest (or have invested) must have a Management Team that comprises of at least 35% women within three years. The same percentage must apply to the investors themselves.Ipos Technology Gesteund door #Fundright Diversity InitiativeIpos Technology is erkend als een start-up die diversiteit volledig ondersteunt, via goedkeuring door #Fundright - een gezamenlijk diversiteitsinitiatief dat alle soorten diversiteit aanmoedigt in ontwikkelende bedrijven die op zoek zijn naar risicokapitaal (Venture Capital). De organisatie zal een Diversity Event houden in Amsterdam, op 9 oktober 2019. Ipos Technology zal op het evenement worden gepresenteerd en is geselecteerd als één van de startups die zullen worden opgenomen in het 'Bidbook' van het initiatief, waarin geslecteerde bedrijven met diverse besturen naar voren worden gebracht, die op zoek zijn naar financiering. Hiernaast zal het evenement inspirerende lezingen en netwerkmogelijkheden bevatten, met startups die diverse oprichtingteams hebben, vrouwelijke oprichters en Venture Capital investeerders (VC's), die betrokken zijn bij het verbeteren van diversiteit.


#Fundright is een gezamenlijk initiatief, gevormd door 25 progressieve Nederlandse Venture Capital investeerders (VC's) en TechLeap.NL, met het doel een meer divers startup ecosysteem te creëren. Als een eerste stap richten ze zich op gelijke financieringskansen voor vrouwelijke oprichters, door middel van betrokkenheid van deelnemers via een getekende verklaring van diversiteit.


In 2017 ging slechts 1,6% van alle Venture Capital investeringen in Nederland naar bedrijven die waren opgezet en werden gerund door bedrijven met een vrouw in het bestuur. In hetzelfde jaar haalden mannelijke ondernemers vijf keer meer kapitaal op dan vrouwen. #Fundright wil dat dit verandert, want zij geloven: "Elke oprichter heeft evenveel toegang tot financiering en kansen, ongeacht hun achtergrond of geslacht." Om dit te bereiken, moeten alle startup waarin de fondsen investeren (of hebben geïnvesteerd), een bestuur hebben dat binnen drie jaar voor minstens 35% uit vrouwen bestaat. Ditzelfde percentage moet van toepassing zijn op de investeerders zelf.

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram