Testing the Reliability of Ipos Technology's Training App

Scrol omlaag voor Nederlands


It is essential that the intensity calculations made by Ipos Technology's Training App provide reliable data. Students of a prestigious Dutch University investigated this with a heart-rate monitor.


Loon op Zand, The Netherlands. March 2020.

In an ideal world, we might all use heart-rate measuring equipment to assess the intensity of our horse's training. A heart-rate monitor indicates how intense a training is, and proves if it has an effect scientifically. Unfortunately, not everyone owns one. That’s why Ipos Technology assesses the intensity of training by counting the minutes of exercise per gait, but how reliable is this? A group of students from the HAS University of Applied Sciences in Den Bosch, The Netherlands, have carried out some research into this.


The Ipos Technology Training App measures the intensity of training. It collects data on gaits, intervals, transitions per gait, and even the weight and age of the horse. Through use of a special formula, all this data is translated into an intensity per training. In this way, an indication of any training can be calculated without using a heart-rate monitor. When all your training sessions are measured over 21 days, the app can assesses the fitness level of the horse. This gives the rider or trainer the opportunity to see where the fitness of the horse can be improved and monitor its progress over time.

Ipos Technology believes in the power of good data and science. Therefore, we find it very important to check how reliable the Training App's intensity calculations are. We aim to make them as close as possible in reliability to a heart-rate monitor. Students from the HAS University of Applied Sciences in Den Bosch, The Netherlands, investigated Ipos Technology's Training App. The students compared the measurements of a Polar heart-rate monitor with the intensity calculation of Ipos Technology's Training App. Firstly, to see if the intensity calculated by Ipos Technology's App correlated with an increase in heart-rate. And secondly, they looked for the most significant factors that might increase intensity.

One of the factors that they investigated was if there is a difference between the intensity of training with warmblood horses as compared to draft horses. Other factors that they looked into included:

· Air humidity and ambient temperature.

· Height of the horse.

· Age of the horse.

· Body Condition Score (BCS) of the horse.

The results will tell us about the reliability of the Training App's intensity calculation and guide Ipos Technology in how to further improve the use of the App.


We would like to thank the Van Loon Riding School, in Loon op Zand, the Netherlands, where this research was conducted, for their collaboration. Are you curious about the Ipos Technology Training App and how it works? You can find the App in the Google Play Store or App Store.

De Betrouwbaarheid Testen van Ipos Technology's TrainingsappHet is essentieel dat de intensiteitsberekeningen die Ipos Technology's Trainingsapp maakt, betrouwbare gegevens bieden. Studenten van een prestigieuze Nederlandse Universiteit onderzochten dit met een hartslagmonitor.


Loon op Zand, Nederland, Maart 2020.

In een ideale wereld, gebruiken we misschien allemaal wel hartslagmeetapparatuur om de intensiteit van de training van ons paard te beoordelen. Een hartslagmonitor geeft aan hoe intens een training is, en laat op een wetenschappelijke manier zien of deze effect heeft. Helaas heeft niet iedereen er één. Dat is waarom Ipos Technology de intensiteit van training beoordeelt door het aantal minuten beweging per gang te tellen, maar hoe betrouwbaar is dit? Een groep studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch, hebben hier onderzoek naar gedaan.De Ipos Technology Trainingsapp meet de intensiteit van training. Deze verzamelt gegevens van gangen, pauzes, overgangen per gang, en zelfs het gewicht en de leeftijd van het paard. Door een speciale formule te gebruiken, worden al deze gegevens vertaald naar een intensiteit per training. Op deze manier kan een indicatie van elke training worden berekend zonder een hartslagmonitor te gebruiken. Wanneer al je trainingssessies over 21 dagen zijn gemeten, kan de app het fitnessniveau van je paard beoordelen. Dit geeft de ruiter of trainer de mogelijkheid te zien waar de fitheid van het paard kan worden verbeterd, en de voortgang in de loop van de tijd bij te houden.

Ipos Technology gelooft in de kracht van goede gegevens en wetenschap. Daarom vinden wij het erg belangrijk te controleren hoe betrouwbaar de intensiteitsberekeningen van de Trainingsapp zijn. Wij streven ernaar de betrouwbaarheid zo dicht mogelijk bij die van een hartslagmonitor te krijgen. Studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzochten Ipos Technology's Trainingsapp. De studenten vergeleken de metingen van een Polar hartslagmonitor met de intensiteitsberekeningen van Ipos Technology's Trainingsapp. Ten eerste, om te zien of de intensiteit berekend door Ipos Technology's App overeenkwam met de verhoging van de hartslag. Ten tweede zochten ze naar de meest significante factoren die intensiteit zouden kunnen verhogen.

Eén van de factoren die ze onderzochten was of er een verschil was tussen de intensiteit van trainen met warmbloedpaarden in vergelijking met koudbloedpaarden. Andere factoren waar naar gekeken is, zijn:

· Luchtvochtigheid en omgevingstemperaturen;

· Hoogte van het paard;

· Leeftijd van het paard;

· Body Condition Score (BCS) van het paard.

De resultaten zullen ons meer vertellen over de betrouwbaarheid van de Trainingsapps intensiteitsberekeningen en Ipos Technology leiden in hoe wij het gebruik van de App nog meer kunnen verbeteren.


We willen graag Manege Van Loon in Loon op Zand, waar dit onderzoek is uitgevoerd, bedanken voor hun samenwerking. Ben je nieuwsgierig naar de Ipos Technology Trainingsapp en hoe het werkt? Je kunt de App vinden in de Google Play Store of App Store.Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram