Internship at Ipos Technology

Scrol omlaag voor Nederlands


Ipos Technology values its work with interns. This element of our employment strategy enables us to stay up-to-date with the latest developments and innovations, which often originate from students and the education world. We are frequently surprised by the new insights that students bring. Over the past few weeks, we have hosted internships for three students from the HAS University of Applied Sciences in Den Bosch, The Netherlands - a prestigious university that offers many courses in Animal Husbandry. HAS interns, Anke Maas and Kaye Segers, explain why they have enjoyed working at Ipos Technology.


Anke Maas

“I really enjoyed my time at Ipos Technology. The assignment that was offered was great, because it was aligned with my interests, and what I want to do later. As an end-product, I wrote a scientific article in English about the validation of an algorithm. This was not an easy task, and I occasionally ran into challenges, but I am really proud that it will now be published as a scientific paper."


"Of course, I also came across some difficulties during the period. You wouldn’t learn as much if you know everything already, right? However, as soon as I needed help, everybody on the whole Ipos Technology team was very friendly and always made time to give me a hand. Even with more personal setbacks, I felt I could share this with the rest."


"Finally, I got a lot of freedom and responsibility. I could plan my own appointments and build the structure of the scientific article as I saw fit. I feel that I’ve become much more independent and yet have also been a worthy member of the team. For me, Ipos Technology offered a top internship, in which I have learnt a lot!”


Anke Maas and Marly testing the Gait Detection Algorithm of Ipos Technology's Training App

Kaye Segers:

"I started my internship at Ipos Technology on December 2, 2018. I had no idea what to expect and what Ipos would expect from me. Soon, I noticed that there was a relaxed and cozy atmosphere at the company. There is a lot of laughter and chat, but everybody certainly works hard. Everyone is motivated and does everything to make the company as good as possible."


"My assignment was interviewing several top riders and rehabilitation clinics about what their training programs are like. I then processed these findings about their programs in Excel, so that they could be added into Ipos Technology's App. I also wrote a blog about what a good training program should look like. These were both tough assignments that took a lot of time. I was allowed to work independently and plan my weeks as I wanted to. I really enjoyed this freedom."


"As a final product, I put together 15 training programs in Excel, a blog and I created a template for other coaches to provide a record of their training programs."


"I did not realize that I could achieve so much in only 12 weeks. I ended my internship today with a nice feeling of great satisfaction!"


Would you like to join our team as an intern?

If you would also like to be an intern at Ipos Technology, then don't hesitate to drop us an email. Let us know what your competencies and learning goals are, and you could also join our team shortly.


Stage bij Ipos TechnologyIpos Technology hecht veel waarde aan haar werk met stagiairs. Dit element van onze werkgelegenheidsstrategie stelt ons in staat op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en innovaties, die vaak hun oorsprong hebben bij studenten en de onderwijswereld. We worden vaak verbaasd door de nieuwe inzichten die studenten brengen. In de afgelopen drie weken hebben we stages begeleid voor drie studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch, Nederland - een prestigieuze hogeschool die veel lessen aanbiedt in dierhouderij. HAS stagiairs Anke Maas en Kaye Segers leggen uit waarom zij het leuk vonden om te werken bij Ipos Technology.


Anke Maas:

“Ik heb erg genoten van mijn tijd bij Ipos Technology. De opdracht die werd aangeboden was geweldig, omdat deze overeen kwam met mijn interesses en wat ik later wil gaan doen. Als eindproduct schreef ik een wetenschappelijk artikel in het Engels over de validatie van een algoritme. Dit was geen makkelijke taak, en ik liep af en toe tegen uitdagingen aan, maar ik ben heel trots dat het nu wordt gepubliceerd als een wetenschappelijk rapport."


"Natuurlijk kwam ik ook wat moeilijkheden tegen tijdens deze periode. Je zou niet zo veel leren als je alles al wist, toch? Echter, zodra ik hulp nodig had, was iedereen in het Ipos Technology team heel vriendelijk en maakte tijd om me te helpen. Zelfs met meer persoonlijke tegenslagen voelde ik dat ik het met de rest kon delen."


"Uiteindelijk kreeg ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik kon mijn eigen afspraken inplannen en de structuur van het wetenschappelijke artikel opbouwen zoals ik dat zelf wilde. Ik heb het gevoel dat ik veel onafhankelijker ben geworden en toch een waardig lid van het team ben geweest. Voor mij heeft Ipos Technology een topstage geboden, waarin ik veel geleerd heb!"


Anke Maas en Marly testen het gangdetectie-algoritme van Ipos Technology's Trainingsapp

Kaye Segers:

"Ik begon mijn stage bij Ipos Technology op 2 december 2018. Ik had geen idee wat ik moest verwachten en wat Ipos verwachtte van mij. Al snel viel het me op dat er een ontspannen en gezellige sfeer was bij het bedrijf. Er wordt veel gelachen en gepraat, maar iedereen werkt zeker hard. Iedereen is gemotiveerd en doet alles om het bedrijf zo goed mogelijk te maken."


"Mijn opdracht was om een aantal topruiters en revalidatieklinieken te interviewen over hoe hun trainingsprogramma's zijn. Deze bevindingen over hun programma's verwerkte ik vervolgens in Excel, zodat deze konden worden toegevoegd aan Ipos Technology's App. Ook schreef ik een blog over hoe een goed trainingsprogramma eruit zou moeten zien. Dit waren allebei lastige opdrachten die veel tijd in beslag namen. Ik mocht zelfstandig werken en mijn weken inplannen zoals ik dat wilde. Ik heb erg genoten van deze vrijheid."


"Als eindproduct heb ik 15 trainingsprogramma's in Excel en een blog in elkaar gezet, en ik heb een template gemaakt voor andere instructeurs om een verslag van hun trainingsprogramma's aan te bieden."


"Ik realiseerde me niet dat ik zo veel kon bereiken in slechts 12 weken. Ik beëindigde mijn stage vandaag met een fijn gevoel van grote tevredenheid."


Wil jij je aansluiten bij ons team als stagiair?

Als je ook stagiair wilt zijn bij Ipos Technology, twijfel dan niet om ons een e-mail te sturen. Laat ons weten wat jouw competenties en leerdoelen zijn, en dan zou je je binnenkort kunnen aansluiten bij ons team.

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram