Introducing our Electronic Design Experts

Scrol omlaag voor Nederlands


Veeren Electronic Design Solutions (VEDS) is designing Ipos Technology's new Rein Sensors. By working with our initial concept, VEDS are developing an improved version of the Rein Sensors.


The Team at VEDS. From left-to-right: Raily (Electronics), Glenn (Mechanics), Rene (Hardware) and Roy (Manager).

The VEDS Group comprises of three entities: Veeren Electronic Design Solutions (VEDS), Q-Matrix and Wingz. The Group specializes in the development and production of multidisciplinary technical projects and products in different markets. The VEDS Group work on a custom basis ranging from smaller activities, such as support for individual projects, to full realization (including project management) of 'yet to be realized' technological ideas. They are a 'one-stop-shop' partner for their customers that vary from start-ups to large international companies.


The collaboration between VEDS and Ipos Technology has been made possible by Metropool Region Eindhoven (MRE), a regional agency for the Eindhoven area, in The Netherlands, who co-fund the development of Ipos Rein Sensors.


Wij stellen voor: onze Electronisch Design ExpertsVeeren Electronic Design Solutions (VEDS) ontwerpt Ipos Technology's nieuwe Teugelsensoren. Door met ons originele concept te werken, ontwerpt VEDS een verbeterde versie van de Teugelsensoren.


Het team bij VEDS. Van links naar rechts: Raily (Electronica), Glenn (Mechanica), Rene (Hardware) en Roy (Manager).

De VEDS Groep bestaat uit drie eenheden: Veeren Electronic Design Solutions (VEDS), Q-Matrix en Wingz. De Groep specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van multidisciplinaire technische projecten en producten in verschillende markten. De VEDS Groep werkt op maat, uiteenlopend van kleinere activiteiten, zoals steun voor individuele projecten, tot volledige realisatie (inclusief projectmanagement) van 'nog te realiseren' technologische ideeën. Ze zijn een 'one-stop-shop' partner voor hun klanten, die variëren van start-ups tot grote internationale bedrijven.


De samenwerking tussen VEDS en Ipos Technology wordt mogelijk gemaakt door Metropool Region Eindhoven (MRE), een regionaal bureau voor de regio Eindhoven, in Nederland, dat de ontwikkeling van Ipos Teugelsensoren medefinanciert.

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram