Growing Support for Ipos Technology

Scrol omlaag voor Nederlands


Ipos Technology has received support from several prestigious organisations, indicating the quality and potential of its products.


The support includes a subsidy for the further development of the Ipos Rein Sensors for equestrian sports from the Eindhoven Metropolitan Region (MRE), a regional government agency. The Board of the MRE decided to support Ipos technology, because of the substantial potential contribution of the start-up company's project is to the economic structure and strengthening of the region.


KNHS director, Theo Fledderus

In addition, three key organisations have also recently pledged support for Ipos Technology:

  • The Royal Dutch Equestrian Sports Federation (KNHS), which aims to improve training techniques, prevent injuries to rider and horse and gather more insight into factors that can influence top sport.

  • Cluster Sports & Technology - a non-profit organization that encourages collaborations between innovation, research, development and business in sport, comprising of more than 110 companies working in the field of sports, and nine sport field labs.

  • Oculus Insights, who provide approachable and personalised business training programs for veterinary professionals around the world.

Ipos Technology thanks all the organisations for their trust and support.Groeiende steun voor Ipos TechnologyIpos Technology heeft steun gekregen van meerdere prestigieuze organisaties, wat wijst op de kwaliteit en potentie van haar producten.


De steun omvat een subsidie voor de verdere ontwikkeling van de Ipos Teugelsensoren voor de paardensport, van de Metropool Regio Eindhoven (MRE), een regionale overheidsinstelling. Het bestuur van de MRE besloot om Ipos Technology te steunen vanwege de substantiële potentiële contributie van het start-up bedrijf aan de economische structuur en versterking van de regio.


KNHS director, Theo Fledderus

Daarnaast hebben drie belangrijke organisaties ook steun toegezegd voor Ipos Technolgy:

  • De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), welke streeft naar het verbeteren van trainingstechnieken, het voorkomen van blessures bij ruiter en paard, en meer inzicht verzamelen in factoren die de topsport kunnen beïnvloeden.

  • Cluster Sports & Technology - een non-profitorganisatie die samenwerkingen stimuleert tussen innovatie, onderzoek, ontwikkeling en bedrijfsleven in de sport, bestaande uit meer dan 110 bedrijven in de sportbranche, en negen sport-fieldlabs.

  • Oculus Insights, welke toegankelijke en gepersonaliseerde bedrijfstrainingsprogramma's bieden voor veterinaire professionals over de hele wereld.

Ipos Technology bedankt alle organisaties voor hun vertrouwen en steun.Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram