Ipos Collaborates in Study on Parenting Styles in Dog Handling

On December 12, 2018, Ipos Technology visited Kynologisch Nederland - a dog training and behavior center in The Netherlands - to help with a study on 'leash pressure' in dog handling that was organized by a prestigious Dutch University.


The study was conducted by Wageningen University & Research - a leading university for agriculture and animal sciences in The Netherlands. It aimed to investigate the relationship between the dog owners 'parenting style' and the amount of pressure on the dog's leash. The pressure was measured by using Ipos Technology's Rein Sensor.


Ipos Technology's Rein Sensors measure dog leash pressure.


Parenting style

Child-oriented parenting styles have been studied since the 1970s towards defining and achieving an optimal education for children. An optimal parenting style increases the chances of a happy and successful child. Research into dog-oriented 'parenting styles' can, therefore, provide starting points for optimizing the raising of dogs and help improve dog welfare.


Study basis

For this study, 25 dogs were walked on two different courses. The first course was straight. The second course included several diversions and bends. While the dogs walked the course with their owners, the pressure on the leash for each dog and each walk was measured with an Ipos Technology Rein Sensor.The research

All dog owners involved in the study completed a questionnaire about how they interact with their dogs before the trial. The dogs were weighed, to enable comparison of data. The study linked the data from the Ipos Rein Sensor to the results of the completed questionnaires.


The results

The results from the Ipos Rein Sensor varied a great deal with different dogs. Some dog's rein pressures did not exceed 300 grams, and some measured beyond 12 kilograms. The most striking example was a black Labrador with a pulling power of 18 kilograms.


Further results and conclusions are still to follow. Wageningen University & Research will analyze the data to gather more insight into the relationship between dog 'parenting styles' and leash pressure.


For more information, contact Ineke van Herwijnen at Wageningen University & Research.

You can find out read more about parenting styles of dog owners here.


Ipos Werkt Mee aan Onderzoek naar Opvoedingsstijlen in Omgang met HondenOp 12 december 2018 ging Ipos Technology op bezoek bij Kynologisch Nederland - een hondentrainings- en gedragscentrum in Nederland - om te helpen bij een onderzoek naar 'riemdruk' bij de hantering van honden, dat werd opgezet door een prestigieuze Nederlandse universiteit.


Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen University & Research - een vooroplopende universiteit voor agricultuur en dierwetenschappen in Nederland. Het doel was om de relatie tussen de opvoedingsstijl van hondeneigenaren en de hoeveelheid druk op de hondenriem te onderzoeken. De druk werd gemeten met gebruik van Ipos Technology's Teugelsensor.


Ipos Technology's Teugelsensoren meten druk op de hondenriem.


Opvoedingsstijl

Kind-georiënteerde opvoedingsstijlen worden al sinds de jaren 70 bestudeerd om deze te definiëren en een optimale geestelijke vorming voor kinderen tot stand te brengen. Een optimale opvoedingsstijl vergroot de kansen op een gelukkig en succesvol kind. Onderzoek naar hond-georiënteerde opvoedingsstijlen kunnen daarom uitgangspunten bieden voor optimalisatie van het opvoeden van honden en helpen hondenwelzijn te verbeteren.


Onderzoeksbasis

Voor dit onderzoek werd met 25 honden gewandeld op twee verschillende parcoursen. Het eerste parcours was recht. Het tweede parcours bevatte verscheidene omleidingen en bochten. Terwijl de honden door het parcours liepen met hun baasjes, werd de druk op de riem voor elke hond en elke wandeling gemeten met een Ipos Technology Teugelsensor.Het onderzoek

Alle hondeneigenaren die aan het onderzoek deelnamen, vulden van tevoren een enquête in over hoe zij omgaan met hun honden. De honden werden gewogen, om vergelijking van gegevens mogelijk te maken. Het onderzoek combineerde de gegevens van de Ipos Teugelsensor met de resultaten van de ingevulde enquêtes.


De resultaten

De resultaten van de Ipos Teugelsensor liepen ver uiteen bij verschillende honden. Bij sommige honden kwam de riemdruk niet boven 300 gram uit, en sommige maten boven 12 kilogram. Het meest opvallende voorbeeld was een zwarte Labrador met een trekkracht van 18 kilogram.


Verdere resultaten en conclusies volgen nog. Wageningen University & Research zal de gegevens analyseren om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen opvoedingsstijlen bij honden en riemdruk.

Neem voor meer informatie contact op met Ineke van Herwijnen van Wageningen University & Research.

Je kan meer te weten komen over opvoedingsstijlen van hondeneigenaren door op de link te klikken.

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram